TEST: Korg Gadget för Mac

Korg Gadget har funnits för iOS sedan 2014 men tidigare i år släpptes en version för stationära Mac-datorer. Vi tar en nämnare titt och ser hur denna version interagerar med såväl iOS-versionen och andra mjukvaror.

REPORTAGE: Artificiell Intelligens

Det har genom åren presenterats flera försöksprojekt med musik skriven med hjälp av artificiell intelligens. Det har mest handlat om experimentella projekt utförda på universitet men nu är fenomenet på väg att bli del av kommersen. Och det är stora jättar som Sony och Warner Music som ger sig in i leken. Ska musik skapad av AI ses som ett hot? Eller kan teknologin bli ett kreativt hjälpmedel?