BRANSCHNYHET: Milab och Pearl återförenas efter 40 år

BRANSCHNYHET: Milab och Pearl återförenas efter 40 år

– Det är oerhört glädjande att äntligen kunna återförena de här två bolagen efter så många år, säger Milabs vd Thomas Nöjdh. 

Milab och Pearl har en gemensam historia som sträcker sig tillbaka till 1941 när Rune Rosander grundade PML (Pearl Mikrofonlaboratorium) i Stockholm. Därefter flyttade verksamheten till Åstorp i Skåne i början på 60-talet och delades i slutet på 70-talet upp i bolagen Pearl och Milab, som senare separerades permanent och såldes till olika köpare. Bernt Malmqvist, tidigare produktionschef på både Pearl och Milab, köpte Pearl 1988. Milab köptes av Thomas Nöjdh 1993 och flyttades i samband med detta till Helsingborg. 

I närmare fyra årtionden har de båda tillverkarna existerat på några mils avstånd från varandra – utan formella band. Både Milab och Pearl har, var för sig, arbetat vidare med att utveckla Rune Rosanders karaktäristiska rektangulära mikrofonkapsel. Nu har den svenska mikrofontillverkaren Milab Microphones AB kommit överens med ägarna av Pearl Mikrofonlaboratorium AB (Pearl) att förvärva 100 procent av aktierna i Pearl och att införliva verksamheten och produkterna i Milab. 
 
Möjligheten att kunna sammanföra de båda tillverkarnas produktionsresurser och teknologiska kompetens förväntas skapa avsevärda synergieffekter. Ur ett marknadsperspektiv kommer emellertid Milab och Pearl även fortsättningsvis att hanteras som två olika varumärken.  
 
–Det är oerhört glädjande att äntligen kunna återförena de här två bolagen efter så många år, säger Milabs vd Thomas Nöjdh.  Förutom att vi återskapar en av världens mest anrika mikrofontillverkare, PML, kommer sammanslagningen att innebära ett antal fördelar för vår produktion och marknadsföring, något som kommer att stärka vår roll på marknaden avsevärt.
 
– Tack vare den här överenskommelsen är jag övertygad om att Pearls fantastiska produkter och teknologi kommer att vara i goda händer och att märket kan fortsätta frodas i ytterligare 76 år, säger Pearls avgående vd Bernt Malmqvist.

PRODUKTNYHET: Softube släpper ny phaser

PRODUKTNYHET: Softube släpper ny phaser

UTE NU: Steinberg Cubase 9.5

UTE NU: Steinberg Cubase 9.5