FÖRHANDSTITT: NORD STAGE 3

FÖRHANDSTITT: NORD STAGE 3

Vi tittar på Clavias senaste skapelse

Text: Ulf “Vinyl” Stenberg

Nord Stage 3 är femte generationen Nord Stage. NS3 erbjuder förbättringar, utvecklingar samt en rad nyheter från föregående NS-modeller. Orgeln är hämtad från Clavias dedikerade värstingorgel Nord C2D, synten som bygger på samma motor som Nord Lead A1 med adderad sample playback. Pianodelen har bland annat dubblerat minne (2 GB), utökad polyfoni (120 röster), ett par filtreringsalternativ för varje piano samt en ny kategori (Layer). Vidare erbjuds bland annat sömlösa ljudbyten samt splitpunkter med crossfade.

Nord Stage 3 finns med tre olika klaviaturer. En 88-tangenter fullt vägd pianoklaviatur (Nord Stage 88), en 76-tangenters fullvägd men lättviktsklaviatur (Nord Stage HP76) samt en 73-tangenters waterfall-klaviatur. Den sistnämnda har även fysiska drawbars och är förberedd för halvmånes-väljare för lesliehastighet. De förstnämnda modellerna har virtuella drawbars i form av led-staplar.

Grundkoncept

Grundkonceptet för hela Nord Stage-serien bygger på att du har tre helt separata ljudalstrande sektioner. En orgelsimuleringsdel, en pianodel samt en syntdel. De tre sektionerna kan användas samtidigt. Här kan du på ett mycket visuellt och enkelt sätt göra layers och splits. Det är även enkelt att genom morphing exempelvis styra volymen till syntljudet med modulationshjul, aftertouch eller kontrollpedal.

Morph innebär här att du med en enda kontroll tillåts påverka en eller flera parametrar samtidigt. Samtliga tre sektioner utgör en Panel vilken kan användas dubbelt upp. Du kan alltså använda två helt olika ljud i pianosektionen, två helt olika syntljud samt två olika orgelljud på en och samma gång.

Effekter

Utöver de ljudalstrande sektionerna finns också en rad olika effekter. Nord Stage 3 har sex olika effektenheter för varje Panel samt en Leslie-simulator. En nyhet är att det ljud Leslie-simulatorn påverkar kan vara olika för de två panelerna. Du kan till exempel låta ett B3-ljud i Panel A kopplas genom Lesliet på samma gång som ett Vox-ljud i Panel B inte använder det. Istället väljer du kanske att köra Wurlitzer från Piano-sektionen genom Lesliet.

Kompressor- och reverb-inställningar kan nu vara helt olika för varje Panel. Betydligt fler parametrar kan också morphas nu än tidigare. Hit hör bland annat effektinställningar såsom mängd reverb. Exempelvis kan du göra blixtsnabba reverbändringar med aftertouch.

Delayets två grundlägen, analog eller digital, är nu en inställning som du kan göra för varje delay som används (det vill säga för varje Panel) och inte globalt som tidigare. I delayet hittar man nu även tre feedback-filter (låg-, band- och högpass).

Samtliga effekter, inkluderat reverb och compressor, är nu exklusiva för varje Panel. Annorlunda uttryckt: om du exempelvis använder två olika pianoljud på samma gång så kan de ha helt olika reverb, kompressor och andra effektinställningar.

Utvecklingar i varje sektion

Varje sektion innehåller en rad förbättringar. Nu kan du använda två helt olika orgelsimuleringar samtidigt. Tidigare kunde du använda två orgelljud samtidigt men du var begränsad till en typ av simulation. Tänk dig en orgel med två manualer. Vill du blanda ett B3-ljud med Farfisa eller Vox går det alltså bra nu. Förutom nämnda simuleringar erbjuds även två helt nya kyrkorglar.

Pianodelen är lite förändrad med bland annat en omstrukturering av kategorierna. Här finns en helt ny kategori ljud, Layer, som innehåller ljud av typen piano+pad.

Nya filter med tre lägen (soft, mid, bright) erbjuder ett snabbt sätt att nyansera pianoljuden.

Syntdelen har en egen knivskarp oled-display. Syntmotorn från Nord Lead A1 levererar analog värme och flexibilitet i skepnad av ett knippe oscillatorkonfigurationer och är betydligt mer avancerad än syntedelen i tidigare NS-modeller. Minnet för samplingar (från Nord Sample Library) är expanderat till 480 MB. Här finns också nya vågformer värda att nämna. I nya vågformstypen S-wave (Superwave) kan du baxna över fylliga såg- och pulsvågformer.

Syntmotorn i Nord Stage 3 är hämtad från Nord Lead A1. Ett knippe olika finurliga oscillatorkonfigurationer gör den till synes rätt enkla synten både avancerad och snabbrattad.

Globala nyheter

Här finns ett par nyheter av mer global natur som är värda att nämna. Song Mode, till exempel, erbjuder ett sätt att strukturera program. Du kan välja olika ljud på de mest avlägsna programnummer och lägga de i följd för direkt åtkomst.

Seamless Program Change är som namnet på funktionen antyder ett sätt att sömlöst byta ljud. Om du håller ner toner på ett ljud kan du byta ljud samtidigt som tonerna på det gamla ljudet ligger kvar. Har du exempelvis ett orgelljud, kan du byta till ett syntljud och spela på det samtidigt som orgelackordet ligger kvar.

Keyboard Zone Crossover gör att du kan mjuka upp övergången vid splitpunkterna på klaviaturen. Ljuden från de olika zonerna kommer tonas in i varandra runt splitpunkten. Här finns möjlighet att välja hur hård övergången ska vara.

Det ska verkligen bli kul att se hur alla nyheterna samverkar och fungerar i praktiken.

PRODUKTNYHET: Pioneer DDJ-XP1

PRODUKTNYHET: Pioneer DDJ-XP1

PRODUKTNYHET: Roland Boutique D-05

PRODUKTNYHET: Roland Boutique D-05