TEST: iZotope Neutron 2

TEST: iZotope Neutron 2

Audiovisuella pluggar för mixning

När iZotope presenterade den första versionen av Neutron för drygt ett år sedan, blev den hyllad av en så gott som enig musikerpress. Nu finns Neutron 2 i en dator nära mig. Har uppgraderingen lyckats leva upp till förväntningarna? Läs vidare, så får ni se…

iZotope släppte för en tid sedan uppdaterade versioner av både deras masteringverktyg Ozone, och mixpluggen Neutron. Ozone har idag kommit fram till version 8, men för Neutron är det version 2 som gäller. Musikermagasinets Mattias Hjelm kikade på den första inkarnationen av Neutron i MM nummer 1 från förra året och han var smått lyrisk över Neutrons förmåga att hjälpa honom vid mixningen. Det testet går att läsa på Musikermagasinets hemsida, men idag är det dags att kika lite extra på nyheterna i Neutron 2.

NEUTRON 2

Här kan vi i Tonal Balance Control se att vi borde höja det här ljudspåret i det högsta registret.

Neutron kan kort beskrivas som ett mixverktyg bestående av ett antal olika pluggar av filter- och flerbandskompressionsmodell. Men då har man bara skrapat lite på ytan. Neutron kan mycket mer än så. Dessutom har nu iZotope skapat länkar mellan Ozone och Neutron, som på alla sätt och vis ska kunna underlätta arbetet för den som vill kunna åstadkomma välljud helt och hållet ”inne i boxen”. Det har ju blivit alltmer vanligt att till och med riktigt stora musikproduktioner skapas helt och hållet utan andra externa burkar än ett riktigt bra ljudkort och en handfull instrument.

Med hjälp av den nya integreringen mellan de båda mjukvarorna, som bland annat manifesterat sig i pluggen Tonal Balance Control – som nu ingår i både Ozone och Neutron – kan man nu köra de båda mjukvarorna i tandem. På så sätt kan man välja att låta mixningen styra hur masteringen kommer att låta, och vice versa med utgångpunkt från masteringen i Ozone. Därmed inte sagt att man måste mixa och mastra samtidigt, men det kan vara praktiskt att förbereda mixen så den funkar bra för mastering.

NYHETER

Genom att öka känsligheten (Sensitivity) i Maskin Meter blir det lättare att se var de problematiska frekvenserna ligger. De visas som röda staplar ovanför frekvenskurvan.

Tanken på den här kopplingen mellan programmen dök upp redan när man tog fram Masking Meter i Neutron 1, och nu ser vi vidareutvecklingen i Neutron 2 med nyheterna Visual Mixer, Tonal Balance Control och Mix Tap-pluggen.

Utöver dessa nyheter har även processorkedjan fått ytterligare en enhet och den innehåller nu sex enheter. Utöver eq, två multibands kompressorer, en multibands exciter, en multibands transient shaper, och en limiter, har vi nu också en gate med en hel del riktigt bra funktioner.

GATE

Det är en rätt avancerad gate som Neutron 2 bjuder på. Den har tre justerbara band, side-chain, ”crossover learn” där gaten lyssnar på din musik och ställer in lämpliga områden för de tre banden, samt både Hysteresis- och Hold-funktioner, utöver de mer vanliga Threshold, Ratio, Attack, och Release.

Vi hittade först en Hysteresis-funktion i en av Rupert Neves skapelser, det analoga VXS-mixerbordet. Det var också kanske logiskt att Dirk Ulrich, grundare och VD för tyska mjukvaruföretaget Brainworx, beslöt sig för att emulera en kanallimpa från den mixern ner till komponentnivå, eftersom Ulrich ägde just en sådan 72-kanalsmixer, och var väldigt förtjust i hur den lät. Brainworx släppte den som plugin under namnet Brainworx bx_console. Och nu har alltså även iZotope inkluderat en Hysteresis-kontroll i sin Gate.

I Gate har du ett gäng preset att välja bland …

… och så här ser den valda Gate-preseten ut.

Anledningen till att den behövs just i en Gate/Expander är att om man enbart ställer tröskelvärdet finns risk för att gaten öppnar och stänger i lite för rask takt – på engelska kallar man detta ”chattering” (tjattra). Det är mest kritisk med en signal som pendlar precis vid tröskelvärdet. För att motverka den här tråkiga effekten kan man med Hysteresis-funktionen ställa ett separat värde för när gaten ska stänga igen efter att Threshold-funktionen har släppt igenom signalen. Threshold och Hysteresis är alltså två kontroller som jobbar tillsammans, och hos Neutrons Gate kan Hysteresisvärdet ligga upp till 30 dB under tröskelvärdet. Normalt ställer man det kanske inte så lågt, men det skadar ju inte att det går – bx_console har en gräns på -25 dB, som jämförelse. Man kan åstadkomma en liknande effekt med hjälp av en gates Hold- och Release-funktion, men då är det tid man ställer in, inte ljudets nivå, vilket ofta är mer praktiskt.

Det är inte särskilt vanligt att hitta den här funktionen vare sig hos hårdvaru- eller mjukvarubaserade gatar. Det är därför med stor glädje vi välkomnar den i Neutron. Eftersom Neutrons Gate kan hantera upp till tre olika band, kan gaten också arbeta olika i olika delar av frekvensområdet. Det går förstås även att använda side-chain-funktionen för att styra gaten, precis som hos de andra effekterna i Neutron.

Och som sagt, alla de andra vanligare kontrollerna hittar vi hos Gate, och de fungerar på samma sätt som hos andra gatar och kompressorer.

VISUAL MIXER

Visual Mixer – snacka om audiovisuella hjälpmedel.

Ytterligare en nyhet är Visual Mixer, och det är inte så svårt att räkna ut vad den gör. Med hjälp av en X/Y-pad placerar man ut de olika spåren/ljudkällorna i en ljudbild. Genom att flytta små ”rundlar”, eller ovaler, i sidled, pannar man dem i ljudbilden, och genom att flytta dem uppåt och nedåt ändras deras ljudvolym.

Man kan även förändra en ljudkällas bredd i ljudbilden genom att dra i små handtag på sidan av rundeln. Man kan även få en indikation på ljudstyrkan, där rundeln lyser rött när ljudet riskerar bli överstyrt.

Tyvärr visas enbart de spår av ditt projekt där det finns en Neutron 2-plugin i Visual Mixer. De Neutronpluggar som är i mono kan inte heller flyttas i sidled i ljudbilden med hjälp av Visual Mixer. Du måste ha valt dem som stereopluggar.

Jag saknar också möjligheten att sololyssna spår i Visual Mixer. När man klickar på ett spår i Plugin-listan i högerkanten av Visual Mixer visas det på X/Y-paden. Jag inbillar mig att det vore enkelt att koppla även en solofunktion till den listan, genom att till exempel shift-klicka.

Det hade också varit smutt att kunna göra en automatisering i VM, nu finns tyvärr bara utrymme för att spara tre Mix Snapshots.

MIX TAP

Det faktum att man behöver plocka in en Neutronplugin i varje spår i ett projekt, enbart för att kunna se dem i Visual Mixer, kan vara ett problem. En Neutron-plug drar ju faktiskt en del processorkraft. Det kan ju vara så att man redan använder en hel del andra pluggar, och alla pluggar har ju ett visst kraftuttag på processorn. Det är här den nya Mix Tap kommer in.

Lägg istället till Mix Tap i slutet av pluginkedjan på den kanal du vill påverka, så kan du få upp den i Visual Mix. Och det samma gäller för både den andra nyheten Tonal Balance Control, och gamle bekantingen Masking Meter. Mix Tap låter dig kommunicera med alla de nya funktionerna i både Neutron 2 och Oxygen 8.

Mix Tap har en hel del funktioner som kan vara användbara i olika situationer. Den har kontroller för Bypass, Gain, Width (justerar stereobredden på spåret – fungerar förstås enbart på stereospår), Pan, Sum to Mono (summerar vänster och höger kanal till monospår), Invert Phase, Swap Channels (kastar om höger och vänster kanal), en rätt avancerad Time Delay, där de båda kanalerna kan fördröjas lika mycket, eller olika (efter behov). Dessutom finns ett högpassfilter med tre olika brantheter (12, 24 eller 48 dB), och valbar brytfrekvens mellan 20 och 120 Hz. Det är en käck och användbar liten plugg, tyvärr finns den endast i Advanced-versionen. Surround-funktion och möjligheten att köra individuella pluggar erbjuds också enbart i Neutron 2 Advanced.

TONAL BALANCE CONTROL

Och så var det där med Tonal Balance Control. Där visas hur ditt ljudspår ser ut uppdelat i fyra olika register: Low, Low-Mid, High-Mid, samt High. Både i Ozone 8 och i Neutron 2 kommer man här åt den tämligen avancerade eq-delen och kan justera frekvensinnehållet i de olika banden, så att det bättre överensstämmer med ett förinställt värde. Detta kan bestå i ett av tre olika fabriksvärden (Bass Heavy, Modern, eller Orchestral), eller också kan du skapa dina egna referensvärden från egna eller andras (favoritproducenters?) ljudfiler. Du har också två visningslägen, Broad eller Fine. Ett rätt smidigt sätt att åstadkomma tonal balans i en mix, skulle man kunna säga.

När vi ändå är inne på det där med filterdelar kan vi kanske nämna att Equalizerpluggen har fått en Soft Saturation-funktion som hämtat inspiration från brittiska filterdelar, och lägger till ett visst mått av ickelinjär harmonisk distorsion på ingången till pluggen.

Dynamic EQ-funktionen saknar dock fortfarande attack och release-inställningar. Du kan enbart ställa in ett threshold-värde.

UPPDATERAD TRACK ASSISTANT

Du väljer Style och Intensity…

… och Track Assistant föreslår en inställning.

Även Track Assistant har fått sig en ansiktslyftning. Det här var en nyhet inom branschen när den kom i version 1. Den gav dig en bra utgångspunkt för ditt rattande genom att analysera din ljudfil/mix och ge dig ett förslag på hur den skulle kunna förbättras. Track Assistant känner igen olika instrument tack vare vad iZotope kallar Machine Learning. I version 2 kan Track Assistant även känna igen pianoinstrument, den kan automatiskt ställa in attack, release, och ratio hos kompressorpuggarna, med mera. Även gränssnittet har förbättrats. Den behöver nu lyssna på ditt spår under 4 till 10 sekunder och kommer sedan med förbättringsförslag. Du kan fortfarande göra vissa förval, som om du föredrar att pluggen jobbar Subtle (diskret), Medium, eller Aggressive. Du kan även specificera Broadband Clarity, Warm och Open, eller Upfront Midrange (betonat mellanregister). De nio olika Style- eller Intensity-inställningarna påverkar de förslag Track Assistant erbjuder dig, men du kan fortfarande ratta vidare med utgångspunkt från dessa förslag.  

MASKING METER

Några ord om Masking Meter kanske kan vara på plats…

Masking är ett fenomen som uppstår där två olika ljudkällor ligger för nära varandra i frekvens och/eller nivå. Den ljudstarkare källan kan då ha en tendens att ”maskera” den svagare, så den blir mer eller mindre ohörbar. Ett klassiskt exempel på detta är när en elbas/kontrabas ligger för nära en baskagge i ljudspektrumet. Ett annat exempel är när en alltför ambitiös pianist hamrar på och lägger stora ackord som formligen dränker solosången på en inspelning. Om det är två akustiska gitarrer som ligger i vägen för varandra, kan man alltid panorera dessa hårt till vänster och höger i stereobilden, och på så sätt komma runt problemet. Vid de andra ovanstående exemplen får man istället försöka filtrera det ena instrumentet så att det andra får ett utrymme där de inte kolliderar. Pianot kan till exempel ges ett urgröpt mellanregister, där sången kan ta plats, och pianot kan istället ta mer plats vid sidan om sångens mer begränsade frekvensregister. På samma sätt kan man jobba med en bas och en baskagge. Det gäller bara att bestämma vilket instrument som ska dominera i ett visst register.

I Neutron 2:s Masking Meter får man visuell hjälp att hitta dessa stökiga frekvenser. Det sker dock ingen fix på det här problemet per automatik. Du får själv ratta med de alldeles förträffliga eq-pluggarna i Neutron, tills du är nöjd. Använd gärna den dynamiska eq-versionen. Tänk också på att fenomenet masking inte alltid är av enbart ondo. Jag är övertygad om att många kollisioner mellan frekvenser hos olika instrument kan fungera alldeles ypperligt. Det är väl också här faran med att lita för blint på pluggar som Masking Meter kan ligga. Det kan bli alltför lätt att mixa med ögonen istället för öronen. Man får ju inte heller glömma hur den färdiga mixen låter – inte stirra sig blind på två instrument som kan kollidera i frekvenser. 

Det finns också andra vägar att gå. En plugg som heter Trackspacer från Wavesfactory jobbar istället med en sorts ”ducking”. Har du problem med till exempel en elbas som dränker baskaggen kan du låta baskaggen bestämma när elbasen ska dämpas/komprimeras. Det här (och en massa annat skoj) kan du även åstadkomma med hjälp av Neutronpluggarnas mångsidiga side-chain-funktioner. Där kan du låta en signal från elbasen komprimeras med hjälp av signalen från baskaggen, som matas in via en side-chain i kompressorn, eller någon av alla andra möjligheter.

Filtrerar man istället signalen, vilket kan vara ett förslag från Masking Meters sida, tappar hela mixen lätt botten i basen, och det blir sällan någon gladare av. Att låta en kompressor ta ner elbasspåreti nivå, precis där det behövs (där baskaggen spelar) med hjälp av ”ducking” kan i mina öron vara en mer acceptabel kompromiss. Men som sagt låt dina öron avgöra vad som låter bäst, inte dina ögon. Alla processorer i Neutron 2-paketet erbjuder en mängd mycket användbara preset. Det kan ibland gå snabbare att prova sig fram med dessa för att få en bra inställning att utgå ifrån för eget rattande.

KOMPRESSORER OCH ANDRA PROCESSORER

De båda kompressorerna är riktigt kraftfulla ljudverktyg.

Vi har här kort berört något av det man kan göra med en kompressor, och i Neutron 2 har vi ju faktiskt tillgång till två stycken. Båda kompressorerna kan dessutom användas i två olika lägen, Vintage och Digital. Den senare är en tämligen exakt och ändå transparent variant, medan Vintageläget hämtat mycket inspiration från gamla klassiska maskiner (till exempel 1176). En fördel med att ha tillgång till två bra kompressorer i samma ljudkedja är ju att man kan låta dem jobba i tandem på olika sätt. Till exempel låta den första arbeta med tämligen blygsamma inställningar, och sedan låta kompressor nummer två (i serie) ta vid och behandla ljudet lite mindre försynt. Det finns även möjlighet att köra parallell kompression även om man använder endast en kompressor, tack vare mixfunktionen i kompressorerna. Där kan man till exempel avgöra hur mycket av den opåverkade signalen som ska mixas in med en rejält komprimerad del. På så sätt kan man åstadkomma ett betydligt snyggare sound, än om hela signalen skulle processas.

Här ser du Tranisent Shaper i aktion.

Själv föredrar jag om kompressorn används så att den inte hörs i slutmixen, men andra kan tycka att ett intressantare resultat kan åstadkommas med kompressorer som jobbar riktigt hårt på enstaka instrument. I Neutron 2 och med dess två kompressorer kan båda dessa åsikter få fritt utlopp.

Även Excitern och Transient Shapern är verktyg som i Neutron 2 ger användaren enorma möjligheter att skapa ett eget sound. Du kan läsa mer om dessa funktioner redan i vår test av Neutron 1, som presenterades i nummer 1 från 2017. Den finns som sagt även att läsa på Musikermagasinets hemsida.

SAMMANFATTNING

Det är många funktioner och finesser som vi inte hinner beröra i en så kort test som denna – speciellt när testobjektet är ett så pass fullmatat mjukvarupaket som iZotope Neutron 2. Jag hoppas dock att vi åtminstone lyckats väcka våra läsares nyfikenhet med denna lilla skrivelse.

De nya funktionerna Visual Mixer och Tonal Balance Control kan vara riktigt kraftfulla verktyg i händerna på en kreativ ljuddesigner. Mix Tap-pluggen är förstås även den en välkommen nyhet, speciellt då i kombination med de andra nyheterna. Men inget av dessa hjälpmedel hade varit något att hänga i julgranen om inte alla enheter i Neutron 2 hade låtit så bra, för det gör de verkligen.

Det går att skapa ett fantastiskt välljud med dessa pluggar, men det går också att ratta bort sig fullständigt, om man inte har öronen med sig. För det är ju det man aldrig får glömma, man skapar inte välljud med hjälp av varken oscilloskop eller andra mätverktyg. De bästa verktygen för att skapa förstklassiga mixar har du själv alltid med dig. Det sitter ett på varje sida av ditt huvud. Använd dem och de verktyg som iZotope Neutron 2 erbjuder med förstånd så kan du komma långt på vägen mot det perfekta ljudet. 

PLUS

  • Innehåller nu en tämligen komplett processorkedja

  • Tonal Balance Control och Visual Mixer är kraftfulla nyheter

  • Mix Tap-pluggen är en bra ersättningsplugg

  • Track Assistant fungerar nu ännu bättre

  • Ytterst välljudande effektprocessorer

  • Massor av bra preset

MINUS

  • Det är lätt att börja mixa med ögonen

  • Hade varit praktiskt med solo-funktioner i några av pluggarna

FAKTA

OPERATIVSYSTEM SOM STÖDS Mac: OS X 10.8.5 (Mountain Lion) – macOS 10.13 (Sierra), Windows: Windows 7–10
FORMAT AAX, AAX-AS, RTAS, DPM, VST 2, VST 3, och AudioUnit
KOMPATIBLA DAW-PROGRAM Pro Tools 10 och senare, Logic Pro X, Ableton Live 9, Cubase 9, FL Studio 12, REAPER 5, Reason 9.5, Bitwig Studio 2, Studio One 3, Nuendo 7, Sonar, samt Digital Performer
PRIS Neutron Elements: 129 dollar, Neutron 2 Standard: just nu 199 dollar (normalt 249), Neutron 2 Advanced 399 dollar (normalt 499),
O8N2 Bundle (Ozone 8 Advanced, Neutron 2 Advanced, samt Tonal Balance Control): 499 dollar (normalpris 699), Music Production Suite 699 dollar (normalpris 999 dollar)
DISTRIBUTÖR Luthman SMTTS, www.luthman.se

PRODUKTNYHET: RX950, AD/DA-omvandlare som plugin

PRODUKTNYHET: RX950, AD/DA-omvandlare som plugin

PRODUKTNYHET: Unity Audio kompletterar sitt sortiment med en mini-monitor

PRODUKTNYHET: Unity Audio kompletterar sitt sortiment med en mini-monitor