TEST: Clavia Nord Stage 3

TEST: Clavia Nord Stage 3

MM-rek_trans.png

Bättre är någonsin

Text: Ulf ”Vinyl” Stenberg

Nord Stage 3 är femte generationen i Clavias omåttligt populära Nord Stage-serie. Även om grundkonceptet är oförändrat har varje sektion, del och detalj kontinuerligt förbättrats med varje modell under flera år.

Nord Stage 3 innehåller bland annat en orgeldel hämtad från Nords C2D-orgel och en förbättrad pianodel med dubbelt så stort minne som tidigare. Motorn till syntdelen är hämtad från den finurligt kraftfulla Nord Lead A1 – med adderad sample playback. Ni som utnyttjar Stagens fulla potential kan bland annat jubla åt att både kompressorn och reverbet nu är separat per panel.

KONSTRUKTION

Nord Stage 3 kommer i tre olika utföranden: en med 88-tangenter fullt vägd pianoklaviatur (Nord Stage 3 88), en 76-tangenters fullvägd lättviktsklaviatur (Nord Stage 3 HP76), samt en 73-tangenters semi-vägd waterfall orgelklaviatur (Nord Stage 3 Compact). Samtliga är anslagskänsliga och har aftertouch. Compact-modellen har även fysiska drawbars och är förberedd för halvmånes-väljare för Lesliehastighet. Även om själva klaviaturen i sig är densamma som för NS2, en Fatar TP40 Medium, har man gjort förbättringar med infästning av klaviaturen och bland annat använt dämpande material. Detta förbättrar egenskaperna och förutom att klaviaturen låter mindre rent akustiskt så känns den lite mer lättspelad och distinkt. Bland annat är tangenternas tillbakastuds mer koncis. Precis ovan klaviaturen sitter lysdioder som på ett överskådligt och tydligt sätt markerar de splitpunkter som används. Numera finns det crossfade runt splitpunkterna. Ljud kan tonas in och ut ju längre från själva splitpunkten du spelar. Bredden på crossfaden kan ställas i tre steg och bestämmas separat för var splitpunkt.

Börjar man utifrån vänster på panelen hittar man modulationshjul samt Nords patenterade pitchstick (tillverkad av 82-årige Aaby Henriksson som just gjorde den etthundra tusende pitchsticken sedan starten 1996). Den följande sektionen med orgelsimulatorn är till utseende mycket lik sedan tidigare. Två nya namn där man väljer orgelmodell vittnar om tillskott. Tycker man det ser mindre plottrigt ut omkring knapparna för oktavtransponering har man rätt. Funktioner vid användandet av sostenuto-pedalen på pianopedalen Nord Triple Pedal har tagits bort för orgel- och syntsektionerna. Det handlar om latch samt keyboard gate vilket är sustainfunktioner för de toner som i ögonblicket hålls ner. Alltså för varken orgel eller sånt inga direkt vitala eller för den skull normala funktioner. Den vanliga sustainen fungerar som brukligt även för dessa delar.

Den nya oled-displayen i programsektionen är skarp som en skalpell. Funktionerna som står under knapparna kommer du åt genom att hålla ner shift-knappen nere till höger.

Pianosektionen är även den sig lik men har blivit renare. Programsektionen i mitten känns trots en i princip oförändrad storlek både större och renare. Några nya funktioner har dessutom tillkommit. Här finns nu en förhållandevis stor, lika skarp som välkommen oled-display. Till vänster om displayen sitter kontroller för nya Song Mode. Detta är ett generöst tilltaget minne där du kan göra program på vitt skilda programplatser lättåtkomliga. Här finns åtta banker med femtio Songs. Var och varje Song består av fem programplatser vilka ges direktåtkomst på varsin knapp. Det hela fungerar alldeles ypperligt.

Som brukligt på Nord Stage hittar vi till höger om programsektionen sektionen för syntljud. Även den har fått en oled-display. Skarp som en skalpell. Under huven finns en synt av en helt annan kaliber än tidigare men det grundläggande gränssnittet har bibehållits i rätt stor grad.

Effektsektionen hade tidigare en lösning med två gemensamma ljuskrage-rattar för Effect 1, Effect 2 och Delay. Dessa effekter är nu rent fysiskt lite mer separerade och har nu samtliga fått egna knappar för rate/tempo och amount. Ljuskragar är riktigt bra då de direkt kan visa det aktuella värdet men du kunde bara se det för en effekt åt gången. Den nya lösningen känns i praktiken bättre. Trots att ljuskrage saknas kan du fortfarande morpha effektparametrarna. Faktum är att du kan morpha betydligt flera parametrar på panelen nu än tidigare. Morph innebär i korthet att du håller ner en knapp, säg för aftertouch-morph, och sedan förflyttar en parameter mellan två värden. Aftertouchen kommer sedan påverka den parametern mellan just de värdena. Det fina är att du kan göra om proceduren på en annan parameter. I slutändan kan du alltså påverka många parametrar samtidigt med en enda kontroll. Morph-knappar finns förutom för nämnda aftertouch även för modulationshjul samt kontrollpedal. Morphning är en lika lättanvänd som kraftfull funktion. Längst ut till höger sitter kompressor samt reverb. Det går nu att ha helt separata inställningar på reverb och kompressor för varje Panel vilket är riktigt bra.

På baksidan hittar vi uttag för hörlurar, fyra separata teleutgångar, anslutning för sustainpedal, controlpedal och swellpedal för orgeln. En begränsning med användandet av utgångarna är att ljudet från Lesliet nu alltid låter genom huvudutgångarna. Detta är en bieffekt av de sömlösa ljudövergångarna men kan komma att få en annan lösning längre fram. Vidare finns DIN-anslutning för MIDI in och ut och USB för skyfflande av MIDI-data samt för anslutning till bland annat Clavias galanta biblioteksprogram Nord Sound Manager. Nyheter på baksidan består av anslutning för rotorpedal samt pedal för programbyten. För det senare behövs en pedal med två knappar, exempelvis Boss FS-6 eller FS-7.

Nord Stage 3 finns som tre olika modeller med tre olika klaviaturer. Här mellanmodellen Nord Stage 3 HP76.

SEAMLESS TRANSITIONS

Detta är en ny egenskap på Nord Stage 3 som innebär helt sömlösa övergångar vid byte av program. Ljudbyten fria från hack, inladdningstider eller korta stunder av tystnad som det kan bli på andra syntar. I praktiken kan du till och med ha helt överlappande ljudbyten. Du kan exempelvis använda ett orgelljud, hålla ner ett ackord och samtidigt byta till ett piano-program. Orgelackordet kommer att låta så länge du håller kvar det samtidigt som du kan spela på det nya valda pianoljudet. Eller så kan du låta ett syntarpeggio gå medan du byter till ett nytt syntljud. Det här fungerar på alla typer av ljud. Live är detta en riktigt stor tillgång eftersom du kan göra ljudbytet redan innan du börjar spela på det nya ljudet.

ORGEL

Tonhjulssimuleringen, eller ”Hammond-ljudet” om man ska vara mer uttalad, är hämtat från Clavias värstingorgel Nord C2D. Det låter både mer öppet, organiskt och fylligare än på tidigare Stage. Även Leslie-simulationen är bättre. Den ger nu en mer påtaglig fysisk känsla av att en högtalare roterar. Totalt sett ger det här ett orgelljud i världsklass som gillas och används även av inbitna Hammond-nördar. Farfisa-orgeln lät bra redan tidigare men låter nu också lite öppnare vid jämförelse.

Simulationen av Vox-orgeln i NS3 är mycket bra och låter i mina öron exakt samma som tidigare. Orgeldelen i NS3 innehåller även två kyrkorglar, vilka inte finns alls i föregående Stage-modeller. Den första, Pipe 1, är en sorts allround-orgel som inte har någon egentlig föregångare. Den låter väldigt mjukt och rent. Pipe2 är en simulering av en piporgel och har lite mer av vad man skulle kunna kalla ”Farfisa-fräs”. På kyrkorglarna fungerar Vibrato-funktionen snarare som en snedstämning än som vibrato. Effekten ökar med hur många register som används och kan liknas vid en subtil chorus-effekt. Mycket angenämt. Så bra att jag nästan inte ser något skäl till att inte använda det. Väsentligt för den där sakrala känslan är även att krama på massor med reverb. Nytt för NS3 är att du kan använda två helt olika orgelmodeller samtidigt. Tidigare kunde du använda två olika inställningar men bara på en sorts modell ­– som på en orgel med två manualer. Nu kan du exempelvis använda både B3-modellen och Vox-orgel på samma gång. Användningen av Leslie gäller nu per panel. Du kan ha det på bara det ena orgelljudet i det fall du använde två. Eller använda det på orgel på ena panelen och varför inte Wurlitzer-piano på den andra.

PIANO

Pianosektionen har trots nya funktioner fått ett något stramare utseende. Nere till höger sitter den nya snabb-eq:n med soft/mid/bright. Ett enkelt sätt att förändra pianoljudet.

Pianosektionen har all tidigare funktionalitet från NS2 plus några nyheter. Tack vare ett mycket genomtänkt gränssnitt ser den dock renare ut. Layer detune och piano/clav eq är nu helt separata funktioner vilka kan användas samtidigt. Möjligheten att snedstämma clav öppnar sig nu. Men framförallt har du en eq att tillgå för pianoljud redan i pianosektionen. Här finns nu tre eq-kurvor: soft, mid samt bright. Mycket behändig och snabb lösning att ha till hands. Att välja pianoljud har också blivit både smidigare och snyggare. Istället för en lösning med två knappar där du valde kategori med ena och modell med den andra finns nu en ratt där du bläddrar genom alla ljud i pianosektionen. Du kan även få en list-vy med alla aktuella inladdade ljud. Dioderna som visar vald pianokategori finns kvar men används mer som en markör för var bland pianoljuden man bläddrar. Kategorierna är som förut sex till antalet men har ändrats. Kategorierna Grand och Upright innehåller som tidigare flygel respektive pianoljud. Electric är en kategori där du hittar en imponerande samling Fender Rhodes- samt Wurlitzer-piano. Den ersätter både E. Piano1 och E. Piano2 som fanns tidigare. Clav/Harpsichord är även det en kategori där två tidigare kategorier slagits samman. Digital är en ny kategori där du för närvarande hittar pianoljud från bland annat DX7. Även i den nya kategorin, Layer, hittar vi ljud som doftar 80-tal. Här handlar det om kombinationsljud med synt-elpiano och pad. Notera att Layer-ljuden alltså är kombinationsljud i sig. En styrka med Nord Stage-konceptet är ju lättheten att byta ut, lägga till och variera de pianoljud man har i sitt instrument. Speciellt i de nya kategorierna kan man hålla ögonen öppna om Clavia adderar några nya ljud på hemsidan.

Med Layer Detune kan du inbördes snedstämma pianosektionerna i panel A och B i fyra steg. Kontrollen gäller således för båda Panelerna och om båda panelerna är av hörs inte snedstämningen alls.

Minnet för pianoljud har dubblerats till 2 GB. Förutom att kunna ha fler olika pianoljud inladdade betyder detta att du i de flesta fall kan använda de till minnet största pianoljuden. De där flest samplingar används. Nytt i pianobanken är en 3D-sampling av en Yamaha S6-flygel inspelat från pianistens position vid flygeln. Vid lyssning i hörlurar ger detta en upplevelse av att man sitter vid flygeln och spelar. Det låter riktigt bra. Vanligtvis spelar man ju in flyglar och pianon med mikrofoner vid strängarna. Där är ju inte så ofta man ligger och spelar. Antalet röster i pianosektionen är 120 vilket innebär mer än en fördubbling.

SYNTEN

Synten i NS3 är nu riktigt kraftfull. Den bygger på samma motor som sitter i nord A1 vilken är den senaste i raden av Clavias virtuella analoga syntar. I NS3:s Synt-del finner vi till och med några saker man inte hittar i A1.

Synten har hela trettiofyra röster vilket är mycket till och med för utpräglade virtuella analogsyntar. I ett unison-läge kan du dessutom addera ytterligare virtuella, snedstämda oscillatorer och förvandla ett pyttelitet livlöst, statiskt monoljud till ett extremt massivt, spatialt, dynamiskt stereoljud utan att tappa polyfoni.

I grunden bygger designen på subtraktiv syntes. Den flexibla oscillatorn erbjuder klassiska vågformer i analogstil, digitala vågformer, formant-vågformer samt överflödande supervågformer som i sig låter som ett flertal oscillatorer används. Här finns ett resonant multimode-filter, en arpeggiator, en LFO, en vibratoenhet samt två enveloper.

Oscillatorsektionen innehåller en rad oscillatorkonfigurationer där en, eller i vissa fall två, grundvågformer kan påverkas på olika sätt. Du hittar exempelvis detune, oscillator-sync och ringmodulation som färdiga konfigurationer. Dessa parametrar kan du påverka manuellt, med envelope eller LFO. Detta medför delvis att du kan skapa klangförändringar likt pulsviddsmodulation inte bara på pulsvåg utan på de flesta vågformerna. Här finns även en FM-syntes som övertygar stort. Utöver de syntetiska vågformerna kan oscillatorn användas som en sample player för samplingar ur NSL. Redan en nyöppnad NS3 är fullproppad med samplingar av olika slag. Här finns allt från orkestrala ljud som stråkar, brass och flöjter, en sampling ljud från Mellotron och Chamberlin, basar, gitarrer, marimba, dragspel, nyckelharpa, säckpipa med mera. Det är ett omfattande och brett urval samplingar. Nytt är också några oscillatorvarianter där du kan blanda vanliga vågformer med samplingar.

Här finns ett multimode-filter med sex olika karaktärer. Förutom högpass och bandpass finns tre olika typer av lågpassfilter, däribland en emulering av Moogs ladderfilter samt ett nytt kombinerat Lp/Hp parallellkopplat filter. Det sistnämnde fungerar som ett notch-filter där du kan ställa den lägre och den högre avskärningsfrekvensen separat. Filtret har drive som kan ställas i tre steg vilken ger distorsion i filtret. Det kan göra underverk på bland annat monofoniska syntljud där du använder ett kort filtersvep med mycket resonans. I syntdelen hittar du även en arpeggiator samt en LFO som båda kan synkas till masterklockan. Totalt sett är det här en mycket välljudande och trevlig synt.

EFFEKTER

Här finns massor med effekter. Samtliga med parametrar som är lättåtkomliga på panelen. Dessutom kan många av effektparametrarna morphas. Samtliga effekter, förutom Lesliesimulatorn, kan användas dubbelt upp. Alltså en gång per panel. Detta inkluderar nu även både kompressor och reverb. Allt räknat finns här tretton effektenheter som kan användas på en och samma gång. På NS2 satt två pottar med ljuskragar vilka användes gemensamt av några effekter för att styra mängd och hastighet. Detta har ersatts med separata vrid-pottar för varje effekt. En liten baksida med detta är att modulationseffekternas hastighet inte längre kan morphas eller synkas till masterklocka. Att kunna synka ett stereochorus till MIDI är å andra sidan kanske inte så brutalt avgörande. En stor fördel är att du alltid har kontrollerna, för samtliga effekter, tillgängliga på panelen.

Samtliga effektenheter har fått dedikerade kontroller.

Lesliesimulatorn kan användas till olika sektioner, olika ljud, i de båda panelerna men du kan endast ha en simulation verksam åt gången. Lesliet är samma som i C2D som är en simulation av den populäraste Lesliehögtalaren model 122. Övriga effektenheter är benämnda Effect 1, Effect 2, Delay, Amp sim/eq, Compressor samt Reverb.

I enheten Effect 1 hittar man autopanorering, tremolo, ring modulator samt tre varianter av wah-wah. Hastigheterna för de förstnämnda kan synkas till masterklocka. Du kan morpha både mängd och hastighet.

I enheten Effect 2 finns modulationseffekter. Här finns två olika stereochorus, flanger, vibe som är inspirerad av effekten Uni-Vibe, samt två olika phaser-effekter vilka är inspirerade av legendariska Mu-Tron Bi Phase respektive Small Stone.

Delayet finns nu i både digital och analog skepnad. Valmöjligheten fanns även på NS2 men där var det en global inställning. Nu kan du välja per ljud, per panel. Den kanske största märkbara direkta skillnaden mellan de båda hörs då delaytiden ändras. På det analoga delayet förändras tonhöjden i takt med ändringen. På det digitala sker ingen förändring i tonhöjd. Det finns även en skillnad i klang. Det digitala delayet låter renare. Vilket speciellt hörs vid många repetitioner. Det analoga delayet är något dovare och har en mild saturation som är mycket tilltalande. Konturerna av originalljudet försvinner också lite efter några repetitioner. Förutom att kunna variera grundkararaktären ger nya filter i delayet ytterligare möjligheter att forma klangen på delaysignalen. Här finns tre filter: högpass, bandpass samt lågpass. Eftersom varje svar matas genom filter ger det mer och mer hörbar effekt ju mer feedback som används. Delayets karaktär kan på så sätt varieras rätt mycket. Både delaytid, dry/wet och nu även feedback kan morphas. Den maximala delaytiden är numera dubblerad från 750 millisekunder till 1,5 sekunder.

Även i sektionen med förstärkarsimulator och eq hittar man en del användbara nyheter. Både den svepbara mid-frekvensen på eq:n samt kontrollen för drive kan nu morphas. Andra nytillskott i denna sektionen är två resonanta filter. Ett lågpass samt ett högpass. Båda 24/oktav. Om du morphar den svepbara frekvensen, exempelvis med en controllerpedal, blir resultatet en sorts inställningsbar wah-wah. I praktiken både låter och fungerar detta mycket bra. Pottarna för eq:ns cut/boost har nu ett kick i nolläget vilket är mycket välkommet. De tre simulerade förstärkarkaraktärerna är som tidigare Small (inbyggd Wurlitzer-högtalare), JC (Roland Jazz Chorus) samt Twin (Fender Twin). Här finns även en rör-simulerad dist som låter bra. Förut resulterade användning av drive även i att ljudet blev markant mycket starkare. Nu påverkas i princip bara klangen vilket är bra speciellt med tanke på att även den parametern nu kan morphas.

Kompressorn har nu ett fast-läge där releasen är snabbare. Detta är bland annat användbart om man vill skapa pumpande ljud med mer uttalad kompressoreffekt.

Reverbenheten låter i princip likadant som tidigare med har nu dessutom ett läge där samtliga karaktärer kan fås med något avrundad klang. Väljer man tillägget Bright så får man originalklangen från NS2. Den nya något dämpade klangen är i normalläget.

I grunden är det ett reverb med varm transparent klang som har en diskret men mycket attraktiv modulation. Som tidigare finns sex varianter. Två room, två stage samt två hall-reverber. Reverbsignalen, wet/dry, kan nu morphas. Detta, möjligheterna att morpha effektparametrar och att det nu både finns två kompressorer och reverb, en för varje panel, öppnar möjligheter att utnyttja effekterna på ett annat sätt än tidigare. Förutom det uppenbara, att använda det till att skapa två olika ljud, finns nu möjligheten att använda den ena panelen som en ren effektpanel om man så vill. Om du använder samma grundljud på båda panelerna, kan du använda den ena som ren effektkanal. Du kan exempelvis använda delayet till att skapa pre-delay, använda vibe till att göra en sorts tape-flutter och använda amp/eq-enheten för att forma in-signalen till reverbet. Här är det kul att riktigt gå loss.

I ANVÄNDNING

Själva handhavandet är inget annat än helt glimrande. Samtliga funktioner och egenskaper kan klart och tydligt utläsas på panelen. Alla sektioner har sin tydliga plats och ett instrument med så långtgående möjligheter som NS3 har är förvånansvärt snabbt, enkelt och lätt att handskas med. Jag gillar att effekterna fått sina funktioner uppdelade på specifika potentiometrar. Att kunna ratta effekterna och påverka de parametrar man önskar i stunden är vid sidan av de fantastiska ljuden en av Nord Stage främsta egenskaper. De sömlösa ljudbytena fungerar riktigt bra. Tillsammans med song-funktionen gör det att de problem som kan uppstå med snabba ljudbyten live i princip helt kan elimineras. Strålande!

SAMMANFATTNING

Nord Stage har på alla plan blivit en bättre maskin. Orgeln, Lesliet, pianodelen, själva programdelen och synten har blivit betydligt bättre. Klaviaturen känns mer distinkt, effekterna erbjuder en mer direkt åtkomst och du kan använda både kompressor samt reverb för båda panelerna. Seamless fungerar förträffligt och eliminerar tillsammans med Song-funktionen de problem som kan uppstå med snabba ljudbyten vid live-framträdanden. Det är verkligen ett keyboard-fort á la Rick Wakeman instoppat i en låda.

Det jag gillar bäst med Nord Stage-konceptet är nog ändå direktheten. Att funktioner inte göms i undermenyer utan att du på ett enkelt sätt kan skapa och påverka ljud i stunden. Trots många nya funktioner har NS3 inte bara bibehållit allt som gjorde tvåan så bra utan faktiskt blivit ännu tydligare och enklare.

PLUS

  • Riktigt bra syntdel
  • Fantastisk orgel
  • Bra pianoljud
  • Sömlösa ljudbyten
  • Två knivskarpa OLED-displayer

MINUS  

  • Inget

FAKTA

TYP Stagepiano/orgel/synt
KLAVIATUR Nord Stage 3 88: anslagskänslig med 88 (A-C) vägda tangenter och aftertouch, Nord Stage 3 HP76: anslagskänslig med 76 (E-G) vägda tangenter och aftertouch, Nord Stage 3 Compact: 73 (E-E) toners anslagskänslig semivägd klaviatur
SPLITPUNKTER Upp till fyra splitzoner med crossfade mellan zonerna samt led-indikation
ANTAL RÖSTER Orgel full polyfoni, Piano 120 röster (stereo/mono), Synt 34 röster
MINNE Runt 2 GB för pianoljud plus 480 MB för samplingar
ANSLUTNINGAR CH 1, 2, 3, 4 tele ljud ut, hörlur, monitor in, USB, MIDI in och ut, sustainpedal, controlpedal, organ swell, rotor speed pedal och program change pedal
LJUDMINNESPLATSER 400 program samt 5 live-minnen
SONG MODE 8 song list-banker med 50 minnen
EFFEKTER Effect 1: ring mod, tremolo, pan, wah, Effect 2: chorus, phaser, flanger, vibe, Delay: synkbart digital/analog samt feedback-filter (LP, BP, HP), förstärkarsimulator med eq, resonans LP24- och HP24-filter, reverb och compressor. Samtliga effekter tillgängliga per Panel
LESLIESIMULATOR Från Nord C2D – on/off samt instrument valbar per Panel
MEDFÖLJANDE UTRUSTNING Sustainpedal, dammskydd (endast till 88 och HP76), USB-sladd
EXTRAUTRUSTNING Pianostativ av Rhodestyp, specialsydd softcase, Nord trepedalsenhet, monterbart notställ, halvmånes hastighetsväljare för Leslie (endast Compact)
ANNAT Sustainpedal ingår
VIKT 19 kg /12,5 kg /10 kg (88/HP76/ Compact)
PRIS Compact: 29 990 kronor, HP76: 32 990 kronor, 88: 35 990 kronor                
DISTRIBUTÖR Clavia, www.nordkeyboards.com

PRODUKTNYHET: Røde släpper sin första SoundField-mikrofon

PRODUKTNYHET: Røde släpper sin första SoundField-mikrofon

TEST: iZtope Ozone 8

TEST: iZtope Ozone 8