TEST: Wavesfactory Sharine

TEST: Wavesfactory Sharine

En omskakande upplevelse

Text: Gunnar E Olsson

Varför är det så svårt att få samplade tamburiner och shakers att låta rätt i ett mixsammanhang? Tekniken bakom Wavesfactorys Sharine försöker svara på den frågan.

Sist vi kikade på ett Kontaktbaserat instrument från det lilla Mallorcabaserade mjukvaruföretaget Wavesfactory rörde det sig om ett av de största man kan tänka sig i flera bemärkelser, nämligen en Fazioliflygel som hade tillhört ingen mindre än Freddy Mercury i gruppen Queen. Dagens testobjekt är betydligt mindre i formatet, men de kan vara mycket betydelsefulla ändå. Om man kallar trummor, pukor och liknande för slagverk, borde ordet ”skakverk” passa ypperligt för det man samplat inför dagens test.

SHARINE – ETT KONTAKTBIBLIOTEK

Idag testar vi nämligen ett bibliotek som innehåller ”shakers” och tamburiner, alla dessa förbisedda småinstrument, som har en förmåga att skänka liv åt ett tämligen mediokert rytmspår. För det mesta har man adderat sådana instrument i ”live-spelat” format. Det har oftast fungerat bättre, och svängt lite mer, än när man programmerat samplade varianter. Men det ska bli ändring på detta nu.

Du klickar på ett instrument för att de ska spelas; om du alt-klickar visas ytterligare en mixerfunktion.

Sharine är ett samplingsbibliotek som fungerar med Native Instruments Kontakt 4.2.4 eller senare – observera att det ska vara den fulla versionen av Kontakt, inte Kontakt Player. Inspelningen har ägt rum i Sonoteque Studios, där även Wavesfactorys Suspended Cymbals, Demonic Virtuoso och Drum Circle spelats in. Biblioteket innehåller en bra blandning av shakers (eller ska vi säga ”shejkrar” på svenska?) och tamburiner med olika tonal karaktär. Till detta har Wavesfactory adderat ett bra gränssnitt och en utmärkt programmering, där man visar att man förstått hur dessa rytminstrument fungerar, och som gör Sharine till ett mycket användbart ljudbibliotek.

En av de många tamburinerna.

Sha(ker) plus (Tambou)rine = Sharine. Ett fiffigt namn, det måste medges. Och Sharine är ett samplingsbibliotek där man samplat 8 olika shakers och fyra tamburiner och spelat in dessa med tre olika mickplaceringar. Men den viktigaste detaljen som skiljer Sharine från andra samplingsbibliotek i den här genren är att man tagit hänsyn till instrumentens pre-roll (kallas även pre-shift), vilket är de extraljud och rassel som såna här instrument ger ifrån sig så fort man rör på dem. Dessa ljud ska ju inte ingå i spelet, utan bör placeras före det tillslag man är ute efter – på det sätt som man spelar dessa instrument ”för hand”. Hos Sharine har man alltså tagit med detta i beräkningen. Det innebär att attacken/tillslaget verkligen sitter där det ska. Programmeringen tar alltså hänsyn till denna pre-roll, och gör också att varje sampling kan hamna helt i synk med den takt och det tempo du spelar in i.

EN FULL UPPSÄTTNING

Grundaren av Wavesfactory, Jesús Ginard, och hans team, vet hur man spelar in olika instrument. Det visar man om inte annat i den underbara Mercury-flygeln, som Musikermagasinet testat tidigare. I Sharine har teamet samplat åtta olika shakers och fyra tamburiner i tre olika mickpositioner. Och varje instrument har spelats på en rad olika sätt – skakningar i båda riktningarna, slag, ”rolls” etc. Redan det gör biblioteket mycket användbart.

Alla de tolv olika instrumenten ingår i Sharines main-patch, där du kan välja vilka instrument du vill använda för stunden, genom att klicka på bilden. Genom att alt-klicka på varje instrument kan du dessutom förändra individuella instruments volym, panorering och pitch. Om du tycker hela paketet lastar din dator för mycket, finns även individuella patchar på varje instrument, om du föredrar detta.

EN MIXERFUNKTION

Här kan man balansera de tre olika mikrofonuppsättningarna för varje instrument.

Sharines grafiska gränssnitt erbjuder även ytterligare några finesser. En mixerdel låter dig styra de tre olika mickuppsättningarna. Vad beträffar närmicken – en monomick – kan du panorera den och justera volymen. Mellanpositionen, som är en stereoupptagning, består av ett stereopar placerat tre meter från instrumenten, och där har du en nivåratt och en ”width”-funktion i mixern. Denna width-funktion ger en monoupplevelse med ratten klockan 12, och full stereo med ratten fullt åt höger – klockan 5. Vrider man ratten fullt åt andra hållet får man även där full stereo, men då med de båda kanalerna omkastade. På den sista inspelningspositionen, ca 6 meter från instrumentet, har man använt så kallad konsthuvudstereo, det vill säga man använder ett konstgjort huvud med mikrofoner placerade i eller vid huvudets hörselgångar. Just den tekniken kan ge en riktigt illusorisk stereoupplevelse och den användes flitigt vid stereoinspelningar i hifi-världen när den befann sig i sin tillväxtfas.

SEQUENCER

Det enklaste är att bara rita in det mönster man vill ha i sequencern.

Sharine fungerar inuti Kontakt med alla de större DAW-programmen, det vill säga Logic Pro, Pro Tools, Studio One, Digital Performer, Cubase, och nu även Reason. Du kan programmera dina rytmspår som vanligt, spela live, eller använda Sharines inbyggda sequencer. Den kan hantera upp till 32 steg, där du kan använda färdiga fabriksmönster, eller programmera dina egna. Som sig bör med den här typen av instrument kan du programmera rörelser åt två olika håll – framåt och bakåt med en shaker, och till vänster eller höger, med tamburinerna – precis som du spelar de här instrumenten i verkligheten. Stegen visas som staplar som går uppåt eller nedåt längs en tidsaxel. Fullt utslag på staplarna innebär en accent/betoning på instrumentet i fråga, och den kan vara både uppåt eller nedåt. Du kan programmera eller spela in egna sekvenser. Det enklaste är dock att rita in staplarna, som man vill ha dem. När du spelar använder du de tre tonerna C3 för positiv stapel, D3 för negativ, och E3 för accent, på din klaviatur.

Hjälpfunktionen (tryck på frågetecknet!) visar vad de olika tangenterna triggar.

Du har även ett antal rattar för att påverka sekvenserna ytterligare. Den första ratten, Pre Roll, är endera på eller av, och du använder endera den eller nästa ratt, som är S Offset (Sample Start Offset), där du styr hur många millisekunder tidigare samplingen ska startas. Där finns även ett auto-läge, där alla samplingar startas korrekt så transienten hamnar på rätt plats. Det finns också en Swing-ratt som kan ge en viss shuffle-känsla på sekvenserna. Nästa ratt väljer vilken av de 7 förprogrammerade sekvenserna du vill använda. Du kan enkelt både välja och byta dessa i samma låt inuti din DAW. De motsvarar sju olika tangenter på din klaviatur. Till sist har vi en ratt för antalet steg i sekvenserna, och en Tempo-ratt som väljer mellan ¼, 1/8, eller 1/16, eller triolvarianter på dessa. Det innebär notvärden snarare än tempo i min lilla värld, och Sharines utmärkta Users Guide håller med mig.

Hursomhelst… det fungerar utmärkt att programmera egna enkla sekvenser och synka dem till övrigt inspelat material.

Det går förstås även att programmera och trigga de olika samplingarna inuti din DAW, som man brukar med Kontakt-instrument, men sequencern är onekligen ett nätt litet hjälpmedel.

PRE-ROLL OCH RACKEFFEKTER

Och så var det där med den så kallade pre-rollen. Handboken påpekar en viktig detalj: det speciella scriptet för pre-roll fungerar enbart när man använder den inbyggda sequencern. Det funkar inte när man spelar live, eller programmerar multi-samplingar. Då får man själv rätta till tajmingen.

MIDI-noten som triggar sekvensen för en loop, har kortats en aning för att inte sekvensen ska dubbeltriggas.

Dessutom är det viktigt att tänka på följande: i och med att pre-rollen ligger före den viktiga transienten i samplingen (det är nog därför den inte kallas post-roll), kan vissa synkproblem uppstå när man loopar en sekvens inuti en låt – som man ofta gör.

Effektracken erbjuder en rad riktigt bra effekter.

Den här loopen triggas då av en MIDI-not och fortsätter så länge noten finns där. Normal programmeras (eller spelas) den noten så den börjar exakt på taktens början och slutar där takten är slut. Eftersom Sharine (när pre-roll är på) börjar spela samplingarna något för tidigt för att transienterna ska hamna exakt, kommer loopen även triggas för tidigt vid loopens slut. Det innebär att den första tonen dubbeltriggas vid loopslutet, vilket inte är helt lyckat. Därför bör man korta loopens MIDI-not något i programmeringen så den helt enkelt slutar något för tidigt – alltså inte kvantiserad till taktens slut (se bild). På så sätt låter det helt korrekt när loopen börjar på nytt. Värt att tänka på. 

Som om detta inte vore nog bjuder Sharine även på ett dussin riktigt användbara effekter i ett inbyggt rack. Du har dessutom ett gäng färdiga presets, både i form av multieffektinställningar och individuella inställningar för varje effekt. Och effekterna låter faktiskt riktigt bra. Pluspoäng!

HANTERING

Jag hade inledningsvis en hel del problem med att få allt att fungera i Native Instruments Kontakt 5. Kontakt kraschade vid uppstart, både i fristående läge, och inuti alla DAW-program jag provade. Till sist var jag tvungen att ta bort den senaste versionen av appen – en version som också var tänkt att lösa alla dessa problem – och nedgradera till en äldre version som jag lyckades spåra upp. Med Kontakt 5.2.2. funkade allt till sist. Efter att ha labbat en del med Sharine vågade jag ändå till sist uppgradera Kontakt till version 5.7.3, och döm om min förvåning – då funkade även den … klart märkligt. Och apropå märkligt … jag hittade en bugg i Sequencerdelen. Jag fick inte recordfunktionen att fungera som den skulle i Sequencern. Jag kunde spela in via extern klaviatur med hjälp av tonerna C3, D3 och E3, i den första sequencer-positionen, alltså den sekvens som ligger på tonen C2, men i inget av de andra lägena kunde jag använda D3. Jag fick alltså enbart slag åt den ena hållet. Mycket märkligt. Jag kontaktade Wavesfactory, och redan två dagar senare hade man åtgärdat detta. Det visar att deras support fungerar alldeles utmärkt, och man kunde ju hoppas att även större företag kunde ta efter denna snabba respons. Nu var inte problemet så jättestort, eftersom det är mycket enklare att rita in en sekvens, men ändå…  

Några andra små anomaliteter som ni kan stöta på… Om Kontaktbiblioteket säger **DEMO** innebär det endera att du kör Kontakt Player, eller en icke-auktoriserad version av Kontakt. Kontakt Player är som bekant gratis-versionen av NI Kontakt, och den kan bara spela Sharine i demo-läge. Sharine kräver den fullvärdiga versionen av Kontakt för att fungera fullt ut. I demo-läget avslutas Sharine efter 15 minuter.

Det är inte heller helt självklart hur man laddar ner Sharinebiblioteket, och hur man sedan laddar in det i Kontakt. Det finns dock bra information om detta på Wavesfactorys supportsida. När du har köpt Sharine får du en faktura via mejlen med en nedladdningslänk. Filen du laddar ner är i RAR-formatet och det finns gratisprogram som hanterar detta både för Win- och Mac-användare: WinRAR respektive UnrarX. Om något gått snett kan du även beställa en ny nedladdningslänk, via ditt konto hos Wavesfactory. Som Macanvändare vill jag rekommendera att man använder Firefox, eftersom en bugg i hanteringen med Safari kan strula till det.

När du sedan packat upp filerna och placerat dem där du vill ha dem är det också lite ”special” för att ladda in dem i Kontakt. Kontakts ”Add Library”-funktion fungerar nämligen inte med Sharine. Du får endera dra Sharines nki-fil till Kontakts fönster, eller dubbelklicka på nki-filen – och där finns alltså både individuella nki-filer för alla instrument, och en fil som heter ”Sharine – All.nki”, och som naturligtvis innehåller alla instrument. Ett tredje alternativ är att använda Kontakts inbyggda browser/bläddrare och leta dig fram till den Sharine nki-fil du vill ladda.

SAMMANFATTNING

Vi har pratat en hel del om begreppet pre-roll på olika ställen i den här testen. Det beror på att det är ett oerhört viktigt begrepp för just den här typen av instrument. Sharine är det enda samplingsbibliotek jag träffat på där man hanterat detta på ett vettigt sätt. Vissa bibliotek spelar upp hela samplingen, med skrammel och allt, och då kommer anslaget alltid lite sent. Andra samplingsbibliotek väljer att redigera bort allt skrammel som föregår den viktiga transienten hos instrument av den här typen. Det låter heller inte riktigt klokt.

Enbart för detta skulle jag kunna rekommendera Sharine, men det finns så många fler pluspoäng. Sequencer-funktionen är klart användbar, det är lätt att rita in lämpliga mönster, och sju sekvenser bör verkligen räcka för en normal låt. Om inte, går det ju alltid att programmera in det du vill ha spelat i din DAW. Mixer- och effektdelen kommer som grädde på det digitala moset. 

Har man användning för shakers och tamburiner i sitt musikskapande bör man absolut låna Sharine ett par öron. För 59 euro är Sharine värt varenda cent.

PLUS

  • Utmärkt samplade tamburiner och shakers
  • Pre-roll-funktionen är suverän
  • Inbyggd sequencer
  • Inbyggd mixerdel
  • Bra effektdel som extrabonus
  • Utmärkt support


MINUS

  • Går inte att importera som ett vanligt Kontakt-bibliotek
  • Pre-roll funkar enbart i den inbyggda sequencern

SYSTEMKRAV / FAKTA

NI Kontakt 4.2.4 eller senare (enligt handboken). Hemsidan rekommenderar Kontakt 5
Mac OS X 10.10 eller senare, Windows 7 eller senare

FORMATS SOM STÖDS Fristående, eller inifrån Native Instruments Kontakt med alla format som den stödjer
HÅRDDISKUTRYMME Nöjer sig med 330 MB
ANTAL INSTRUMENT 12 (big plastic shaker, cone shaker, metal shaker, one-shot shaker,skin shaker, small plastic shaker, tiny metal shaker, wooden shaker, wooden tambourine, modern Tambourine, old tambourine, samt stick tambourine.)
ÖVRIGT På Wavesfactorys hemsida finns flera SoundCloud-filer där man kan höra hur Sharine låter
PRIS 59 euro
INFORMATION www.wavesfactory.com

PRODUKTNYHET: Analoga Techno-trummor från Beatmaker

PRODUKTNYHET: Analoga Techno-trummor från Beatmaker

PRODUKTNYHET: Ny kompakt live-mixer från SSL

PRODUKTNYHET: Ny kompakt live-mixer från SSL