All in Reportage

REPORTAGE: Fyra musiker

Vägen till framgång inom musikbranschen är ofta tuff och orättvis. Varje gång du undrar ”hur tar jag mig framåt” måste du fråga dig själv ”och är det värt det?”. Möt fyra musiker som har besvarat frågan.

REPORTAGE: Artificiell Intelligens

Det har genom åren presenterats flera försöksprojekt med musik skriven med hjälp av artificiell intelligens. Det har mest handlat om experimentella projekt utförda på universitet men nu är fenomenet på väg att bli del av kommersen. Och det är stora jättar som Sony och Warner Music som ger sig in i leken. Ska musik skapad av AI ses som ett hot? Eller kan teknologin bli ett kreativt hjälpmedel? 

REPORTAGE: London Modular

Intresset för modulsyntar har ökat markant de senaste åren. Från att ha varit en liten sektor med en handfull tillverkare finns det idag hundratals. Det mesta av handeln sker via webben för det är få butiker som har moduler i lager. London Modular är en av de få fysiska butikerna och bland kunderna finns bland andra Radiohead och Underworld.

REPORTAGE: Lightship95

Ben Phillips drömde om att skapa en intressant studio någonstans i Londontrakten. Han hittade fyra äldre byggnader men varenda gång var det något som gick i stöpet. Det var nära att han gav upp hoppet men så kom han på en lösning. Bygga om ett gammalt skepp och förvandla det till en studio. MM steg ombord på Lightship95 för att undersöka närmare.